De gegevens op FS1forum.com zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. FS1forum.com betracht de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze site en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht.

FS1forum.com staat niet in voor de juistheid noch voor de volledigheid van de geboden informatie, dan wel voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de FS1forum.com site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door FS1forum.com niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. FS1forum.com aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.

Gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. FS1forum.com, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Op de informatie op deze site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
'